Akce

Orelský krojovaný ples 2018

V sobotu 20. ledna se uskutečnil již počtvrté orelský krojovaný ples. K tanci a poslechu hrála Sivická kapela. O předtančení v podobě Moravské besedy se postaral NS Orelská chasa vod Pozořic a starší oddělení NS Orlík. Později jsme shlédli ještě další vystoupení Orelské chasy. Zábava byla výborná, výhry tradiční, hodné krojované veselice a jídlo a pití, to by bylo také na jedničku. Těšíme se zase za rok!