Historie

Založení souboru

Historie Národopisného souboru Orelská chasa vod Pozořic se začala psát v září roku 2011. Tehdy Jednota Orel Pozořice založila dětský Národopisný soubor Orlík jako další z volnočasových aktivit pro děti od čtyř do sedmi let. V závislosti na vzniku tohoto dětského souboru vzešel také z řad mládeže zájem o zapojení se do podobné činnosti. První setkání celkem třiadvaceti nadšenců z Pozořic, Sivic, Viničných Šumic, Kovalovic a Tvarožné se uskutečnilo v únoru roku 2012. Vedení souboru se ujala slečna Alena Daňková ze Sivic. Roli umělecké vedoucí a choreografky souboru převzala paní Zdena Drlíková ze Šlapanic u Brna.

Cílem souboru od počátku bylo nejen sdružit mladé lidi se vztahem k tradici a folklóru, ale zejména poznávat tradice a folklór Brněnska, jehož jsme součástí. Proto při nácviku klademe důraz na udržení autenticity a různorodosti tanců.