Soubor

Národopisný soubor Orelská chasa vod Pozořic je skupina mladých lidí věnujících se písním a tancům z Brněnska a Hané. Soubor vznikl v roce 2012 pod záštitou Jednoty Orel Pozořice a v současné době jej tvoří okolo 15 členů. Mezi pravidelné akce souboru patří například přehlídka Brněnsko tančí a zpívá nebo spoluorganizace akcí místních (krojovaný ples, orelské hody, adventní trhy). Nepravidelně soubor vystupuje na mnoha kulturních a společenských akcích v širokém okolí.

Součástí souboru je také hudební složka, kterou tvoří akordeon (Petra Kratěnová), housle (Jana Ševčíková) a basa (Luboš Klanica).

Soubor celoročně přijímá nové členy od 15 let.